กรอกข้อมูลการสมัครงาน

กรุณากรอกรายละเอียดที่ดินให้ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร Resume .pdf หรือ .doc
กรุณาแนบรูปภาพ .jpg หรือ .png

**กรุณาอัพโหลดไฟล์ และกรอกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน**